ДокСис Перфект е система, създадена от познанията за технологиите и нуждуте на бизнеса. Това е решението на проблемите, свързани с комуникацията, информационните потоци и управлението на ресурсите на компанията. Тъй като системата е изградена върху документо-ориентирана база данни, можете да оптимизирате работните си процеси по начин, по който не може да направите това върху хартия. Търсене, споделяне, актуализиране на информация – всеки един процес се осъществява по-бързо и по-евтино.

Новини