ДокСис Перфект Standard

 

Клиент-сървър инсталация за 5 потребителя. ДокСис Перфект Standard има функционалността на ДокСис Перфект Lite, допълнена с:

 

 • Документооборот;
 • Мониторинг на работните процеси и контрол по решенията;
 • Виртуален офис - отдалечен достъп, защитен с частен ключ;
 • Възможност за създаване на групови календари и разпределение на ресурси;
 • Корпоративна комуникация в реално време (Instant Massaging);
 • Управление на познанието;
 • Възлагане на задачи и мониторинг на тяхното изпълнение;
 • Възможност за локален достъп до сървърната информация;
 • Уеб сървър;
 • Достъп до информацията чрез Notes клиент или уеб браузър;
 • Криптирана връзка за комуникация между сървъра и клиента.