ДокСис Перфект e интегрирана, документна адаптивна система за оперативно управление на бизнеса. ДокСис експлоатира както традиционните, така и най-модерните теории за мениджмънт и контрол. Системата дигитализира фирмените документи, визуализира връзките между тях и с подходяща функционалност, постига изключителна ефективност при мониторинга, контрола и управлението на всички нива и ресурси в компанията. Използвайки последните постижения на технологиите, ДокСис оживява документната матрица на фирмата, като дава възможност за оперативна скорост на управление и навременност в контрола по решенията.

 

ДокСис Перфект e изградена върху IBM Lotus Domino&Notes. Уникална платформа на IBM, допълваща функционалността на ДокСис с богат набор от услуги подобряващи комуникацията, сигурността на информацията и работата на служителите във Вашата компания, а именно:

 • Виртуален офис;              
 • Визитник;
 • Частен ключ за достъп;
 • Безплатни приложения (Symphony) за работа с документи;
 • Електронна поща (разпознаване на електронен подпис);
 • Календар (възможност за създаване на групови календари и разпределение на ресурси);
 • Възлагане на задачи и мониторинг на тяхното изпълнение;
 • Възможност за интеграция с други приложения за комуникация;
 • Възможност за локален достъп до сървърната информация;
 • Сървър за приложения и уеб сървър;
 • Възможност за репликиране на информация и приложения;
 • Достъп до информацията чрез Notes клиент или уеб браузър;
 • Криптирана връзка за комуникация между сървъра и клиента.

Резюме за мениджъри

Архитектура

Модули