ДокСис Перфект Enterprise

 

Клиент-сървър инсталация за 50 потребителя. ДокСис Перфект Enterprise има функционалността на ДокСис Перфект Standard, допълнена с:

 

  • Интегрирана информационно-комуникационна среда;
  • Сървър за приложения, уеб сървър и пощенски сървър;
  • Мобилен достъп до корпоративна поща, календар и контакти – iPhone/iPad, Android, Windows Mobile, Windows Phone 7, Nokia Symbian;
  • Възможност за репликиране на информация и приложения;
  • Удобен администраторски интерфейс;
  • Възможност за интеграция с други приложения;
  • Достъп до други системи и бази данни;
  • Възможност за управление на географски дислоцирани офиси, обекти и холдингови структури.